Mẫu đăng ký | ACTIVITIES

NO IMAGE

Dịch vụ giới thiệu tuyển dụng

Với tư cách là cố vấn, chúng tôi giới thiệu và cung cấp những dịch vụ nhân sự tốt nhất mang tầm chiến lược cho
khách hàng và ứng viên, giúp công việc tuyển dụng nhanh chóng hiệu quả hơn, giảm chi phí, đảm bảo nguồn nhân lực cũng như giới thiệu nguồn nhân lực có trình độ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.