TAG

bảo hiểm thất nghiệp

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2021

Làm thế nào để thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác nhất? Đây là băn khoăn của rất nhiều người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp thủ tục và quy trình nhận bảo hiểm thất nghiệp theo luật hiện hành. Bạn đọc tham khảo nhé. Trước hết, bảo hiểm thất nghiệp là gì và những đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp Theo điều 3.4 Luật Việc làm 2013, Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải: Là người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đang đống bảo hiểm thất nghiệp; Là người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm […]