Quy Trình Làm Việc | WORK

NO IMAGE

01

Ứng TuyểnApplication

Sẽ ứng tuyển qua VINA WORK vui lòng liên hệ với chúng tôi trước.

02

Công ty chúng tôi sẽ liên lạc lại
Participation

Nhân viên của VINA sẽ liên lạc lại sau

03

Phỏng Vấn (trực tiếp hoặc từ xa)Job

Tiến hành phỏng vấn trực tiếp. Tùy trường hợp sẽ có phỏng vấn từ xa.

04

Tuyển DụngSalary

Nếu đậu bạn sẽ được tuyển dụng